Maak geen zorgen voor morgen...

SoVak staat voor: Stichting Samen op Vakantie. We zijn een vrijwilligersorganisatie met een concrete doelstelling: het organiseren van een leuke, betaalbare en volledig verzorgde vakantieweek voor mensen met en zonder lichamelijke handicap.

Stichting Samen Op Vakantie is opgeheven.

Na lang wikken en wegen heeft het bestuur van Sovak besloten de stichting op te heffen. Voor het hele verhaal zie onze nieuwsbrief van maart 2009.